Dental İmplant ve İmplantoloji Uygulamaları

İmplantlar, çok ileri teknoloji ile titanyumdan hazırlanmış ve çene kemiğine küçük bir operasyon ile yerleştirilen suni diş kökleridir.

İmplantlar kron, köprü veya hareketli diş protezleri uygulanarak yapılan klasik tedavilerde karşılaşılan bir çok problemi ortadan kaldırmaktadır.

Örneğin tek diş eksikliğini gidermek için yapılan klasik köprü yönteminde eksik dişin her iki yanındaki sağlam dişlerin kesilmesi gerekmektedir. Bu da ilerleyen yıllarda kesilen dişlerin kaybına kadar gidebilen pek çok

problemi de beraberinde getirebilmektedir. Oysa bu boşluğun implantla doldurulması çok daha estetik ve sağlıklı sonuçlar ortaya çıkarır ve hiçbir dişiniz zarar görmemiş olur. İmplant tedavileri hiçbir dişi olmayan ve total protez kullanmakta olan hastalarımız içinde son derece yüksek konfor sunmaktadır.

Vakanın durumuna göre alt ve üst çenelere 6 yada 8 adet implant uygulaması ile tamamen sabit protezler yapılarak kişilerin yaşam kalitesi çok yükseltilmektedir. Sadece iki adet implant ile çok daha stabil total protezler yapılabildiği gibi implant sayısı artırılarak tamamen sabit, son derece estetik, özgüveni artırıcı protezler yapılabilmektedir.

Bu gün artık implantların ömür boyu hizmet edeceği kabul görmüştür. Bilimsel çalışmalar günümüzde implant başarısının %98'lerde olduğunu göstermektedir. Bu gün itibari ile implantolojide en çok tartışılan konu implantların hemen diş çekiminin yapıldığı gün uygulanması ya da implantın yerleştirildiği gün hemen yüklenmesi ve estetik için yapılacak ileri uygulamalardır.

Operasyon öncesi bir dakikada elde edilen bilgisayarlı tomografik röntgen görüntüleri üzerinde özel programlar ile kişiye en uygun implant ve protez tasarımı yapılmakta ve bu sayede ulaşılacak restorasyon sonuçları önceden değerlendirilebilmektedir. Uygun kalitede kemik varlığında hemen hemen hiç bir kesi yapmadan, dikiş atmadan, implantlar yerleştirilebilmekte, aynı gün üzerine sabit protezler takılabilmekte ve klasik 2 ila 6 ay arası olan bekleme süresi ortadan kaldırılmaktadır. İmplantolojide bu yaklaşım çok yüksek bilgi birikimi ve deneyim gerektirmektedir.

Dental implantolojide vakalar zorluk derecelerine göre cerrahi ve protetik yönden farklı olarak değerlendirilmektedir. Genel olarak bakıldığında tüm vakalar basit, ileri ve karmaşık olarak sınıflandırılırlar. Cerrahi olarak, herhangi bir kemik defekti olmayan ve anatomik oluşumların vakayı olumsuz yönde etkilemediği ve özellikle arka diş grubunu ilgilendiren vakalar, basit olarak değerlendirilebilir.

Protetik açıdan bakıldığında ise, tüm implantoloji vakaları diş eksikliklerinin sayısına ve bölgesine bağlı olarak zorluk dereceleri belirlenir. Örneğin, posterior tek diş eksikliği vakaları, basit olarak değerlendirilirken, anterior tek diş eksikliği vakaları ileri ve karmaşık olarak sınıflandırılmaktadır.
Bu noktadan bakıldığında, tüm ark implant üstü sabit restorasyonlar ile rehabilite edilecek total dişsizlik vakaları implantolojinin en zor vakalarıdır. Bu tip vakalarda klinisyenin bilgi ve deneyimleri başarıda büyük rol oynamaktadır.


© Copyright 2007 - 2016, All Rights Reserved

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez