BladeVent implantlar

İlk kez Linkow tarafından tanıtıldıktan sonra üzerinde çok fazla sayıda klinik ve deneysel araştırma yapılan ve pek çok modifikasyona uğrayan blade implantlar öncelikle etraflarındaki fıbröz enkapsülasyon ile akla gelirler. Bu tip implantlarda 10 senelik başarı yüzdesi %50'yi geçmemiştir. Bugün piyasada osseointegrasyonu hedefleyen ve endosseöz, submerged yerleştirilen blade implantlar vardır. İmplant gövdesindeki delikler kemiğin dolması ve implant kemik ilişkisinin sağlamlaşmasını hedefler

Bukkolingual boyutun dar olduğu mandibulalarda uygulanabilmesi, çeşitli lokalizasyonlar için ayak veya ara destek olarak, sabit protezler için veya dolder bar bağlantılı, 4 ayak ile overdenture için kullanım endikasyonunun olması, alt ve üst çenede anatomiye uygun formlarının bulunması, operasyonun kolaylığı, çiğneme kuvvetlerine dayanıklılığı, yüklerin homojen dağılımı, implantın başboyun bölgesinde protetik amaca uygun 15°18°'lik eğim yapılabilmesi veya oklüzal ilişki açısından yüksekliğin 1.52 mm azaltılabilmesi bu tür implantların avantajları olarak belirtilmektedir.
Implant yerleştirildikten sonra 3-8 ay osseointegrasyon için beklenir. Bu sürede implanta yük bindirilmemesine dikkat edilir. Protez bu sürenin sonunda yapılır.

Kaynak: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Prof. Dr. Mustafa TÜRKER Prof. Dr. Şule YÜCETAŞ


ORAL İMPLANTOLOJİ
 

© Copyright 2007 - 2016, All Rights Reserved

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez