Sinüs Lift

Dişsiz maksillalarda arka bölgeyi kaplayan geniş hacimli maksiller sinüs, vertikal yükseklik yeterli olmadığı için endesseoz bir implant yerleştirilmesine mani olabilir. Böyle bir durumda bu vertikal boyu kemik ilavesi ile yükseltmek veya sinüs tabanını yukarıya kaldırmak gerekir. İmplant sistemlerinin bazıları üst çene posterior bölgede kullanılmak üzere boyu daha kısa implant gövdeleri üretmişlerdir. Bu implantlar bazen doğrudan bazende bir sinüs tabanı düzeltmesi ile birlikte uygulanırlar.

Direkt sinüs kaldırma işleminde vestibülde kare şeklinde kemik duvarı üstten inceltilip diğer üç taraftan mukozaya kadar kesildikten sonra, sinüs mukozası yukarıya doğru hareketlendirilip kemik duvar içeriye döndürülür, tabana destekleyici bir madde örneğin hidroksilapatit granülleri yerleştirilir. İstenirse aynı seansta implantta uygulanır.

Sinüs tabanını kaldırma işlemi özellikle komşu dişler mevcutsa pratik açıdan oldukça zordur. Sinüs mukozası ancak kronik enfekte sinüslerde gevşek ve kolay kalkan bir yapıya sahiptir. Uzun süre dişsiz kalan kişilerde ise hacim olarak genişleyen sinüsün mukozasıda incelmiştir ve kolayca yırtılabilir hale gelmiştir. Yırtılan sinüs mukozası ise operasyon sonrasında kolay enfekte olmaya adaydır. Akut ve kronik postoperatif enfeksiyon sinüs kaldırma işlemlerinde hiç istenmeyen bir komplikasyondur. Bu nedenle çok mecbur kalınmadıkça tavsiye edilen bir işlem değildir.

Kaynak: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Prof. Dr. Mustafa TÜRKER Prof. Dr. Şule YÜCETAŞ


ORAL İMPLANTOLOJİ
 

© Copyright 2007 - 2016, All Rights Reserved

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez