E) Uyarılar

Periodontal hastalığın tipi, hastanın yaşı, kemik kaybının miktarı, kalan dişlerin sayısı, mevcut kemiğin hacmi, hastanın istekleri ve tedavinin güvenilirliği gibi faktörler dişin ağızda tutulmasını veya çekimini belirleri Geleneksel periodontal hastalık tedavilerinin etkinliği. Ancak prognozu kısıtlı veya kötü dişlerin çekimini de düşünmek gerekir.

Kemik içi implantların kullanımından önce, ileri periodontal problemlere sahip dişler cesaretle tedavi edilmeye çalışılırdı. Bugün ise bu dişler çekilerek yerlerini implantlara bırakmaktadır. Bu tedavi şeklinin seçilmesinin birçok nedeni vardır. Bunlar arasında periodontal tedavinin prognozunun kısıtlı olması, doğal dişlerden daha uzun süreli ve iyi prognoza sahip implant seçeneğinin var olması gibi nedenler sayılabilir.

Bununla birlikte doğru bir tanı ve dikkatli bir tedavi planı hazırlanmazsa bu yaklaşım da başarısızlığa uğrar. Hızla ilerleyen periodontitis grubu hastalıkların özel bir durumu vardır. Uygulanacak tedavinin seçimi çok zor olduğu için bu hastalarda dişler periodontal olarak yeniden değerlendirilmelidir. Bir dişin çekimine karar vermeden önce çok dikkatli olmak gerekir.

Sol alt 1. büyükazı ve 2. küçük azının interproksimalinde dairesel kemik içi defekt. Mesial kökü ampüte edilen büyük azının 2 ay sonraki görüntüsü.

 

Sol alt köprü protezinin röntgen görüntüsü.

Erişkin periodontitisli bir hastanın röntgen görüntüsü. Diş taşı temizliği, kök yüzeyi düzleştirme işlemi ve flap operasyonu uygulanmıştır.

Kaynak: Oral İmplantoloji Klinik El Kitabı


İmplant Dişler Hakkında Kapsamlı Bilgiler
 

© Copyright 2007 - 2016, All Rights Reserved

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez