D) Stratejik diş çekimleri

Komşu dişlerin prognozunu olumlu etkileyen diş çekimine stratejik çekim denir. Periodontal hastalıklarla ilgili son sınıflamalar ve hastalık aktivitesi nosyonu stratejik çekim kavramının uygulanmasını daha kolaylaştırmıştır. Bu nosyon, tek tek dişlerin prognozunun değerlendirilmesine dayanır. Protez açısından bakıldığında komplikasyon yaratabilecek bir dişin çekilmesi tercih edilebilir. İmplant yapılması uygun bir kemik bölgesinde yer alan prognozu tartışmalı bir diş çekilmelidir. Bu startejik çekimler sayesinde daha uzun ve fazla sayıda implant protez açısından daha uygun yerlere yerleştirilebilir. Bazı dişler, psikolojik nedenlerle veya geçici restorasyonlara destek olabilmesi için bir süre ağızda bırakılabilir.

Kaynak: Oral İmplantoloji Klinik El Kitabı

İmplant Dişler Hakkında Kapsamlı Bilgiler
 

© Copyright 2007 - 2016, All Rights Reserved

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez